UngMed jobber for ungdomsmedvirkning i Oslo. Vi arrangerer UBM
og Ungdomshøringa, samt er sekretariat for Sentralt Ungdomsråd.

UngOrg

UngMed er en avdelig under Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg). UngOrg fremmer engasjementet og interessene til barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo, og bistår våre 62 medlemsorganisasjoner med kurs og oppfølging

Hvor er vi?
Møllergata 3

Kontortid
Man - Fre: 09:30 - 17:00

Kontakt
Tlf: 24 14 98 30
ungorg@ungorg.no

UngInfo

Unginfo er UngOrgs informasjonssenter for ungdom mellom 13 og 27 år. UngInfo finner du i Møllergata 3. Spør oss om alt! Vi gir gratis, nøytral og kvalitetssikret informasjon og veiledning.
Les mer om hva vi kan tilby på nettsiden vår unginfo.no

UngMed

Ung Medbestemmelse er UngOrgs satsing for å fremme medvirkning for ungdom under 18 år. Vi arrangerer hvert år Ungdommens bystyremøte og ungdomshøring, samt at vi er sekretariat for Sentralt Ungdomrsråd (SUR). I tillegg støtter vi bydelene i deres arbeid med Lokale Ungdomsråd (LUR)

Kontakt
Tlf: 24 14 98 31 / 90 91 88 56
koordinator@ungmed.no