SUR på ungdomskonferanse

Forrige uke deltok Luka og Katarina på ungdomskonferansen Demo 2014 i Trondheim for ungdomsråd i midtnorge.

Temaet for årets konferanse var demokrati i forbindelse med grunnlovsmarkeringen. De fikk høre spennende foredrag, med blant annet Jonas Gahr Støre, og delta i debatter med de andre deltakerne og voksne. Et av de mest diskuterte temaene var 16-årig stemmerett, hvor en paneldebatt med lokalpolitikere ble arrangert om nettopp dette. !

Gjennom Demo2014 fikk Luka og Katarina også delta på prisutdelingen «Gullsekken» for Den Kulturelle Skolesekken, og oppleve Trondheim. De fikk møte ungdommer fra kommuner med så få som 500 innbyggere og få kjennskap til hvordan lokaldemokratiet fungerer andre steder. For eksempel, var det ingen av de andre deltagerne som var medlem av noe SUR, men heller i Ungdommens bystyre. Det var flere steder hvor de hadde en «ungdomsordfører» som var leder for deres eget bystyre, og representantene våre har lært mye og fått idéer for hvordan og hva vi bør videreføre i Oslo. !

Alt i alt var det en lærerrik og morsom konferanse som vi håper SUR blir invitert med på neste år også.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden