Aksjon for billigere kollektivtrafikk

«Ungdom sniker fordi det er for dyrt», sier Sigurd Log Røren, leder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR).

Sentralt Ungdomsråd i Oslo kjemper hardt for at ungdom skal få et optimalt kollektivtilbud. De mener at det å etablere gode reisevaner i en tidlig alder er avgjørende for å forholde seg til det kollektive og miljøvennlige tilbudet senere i livet. I dag koster et Ruters månedskort til ungdom 390 kroner, noe utrolig mange ungdommer anser som en stor belastning på sin økonomi. I tillegg til dette vil Ruter nå høyne snikegebyret, og de har samferdselsbyråd Guri Melbye med på laget.

«Dagens billettpriser er altfor dyre for mange ungdommer, og flere opplever derfor at de ikke har annet valg enn å snike», forteller Log Røren oppgitt. Han forteller videre at de aller fleste ungdommer ikke har noen form for fast inntekt, og at i de fleste tilfeller er det foreldrene som ender opp med å betale reisekortet, hvis de i det hele tatt har råd. «Det virker som om både Ruter og Bystyret i Oslo ikke tenker på at et ungdomskort til en pris av 325 kr blir en veldig stor belastning for familier med en ustabil økonomi», poengterer han.

For at kollektivtilbudet skal framstå som attraktivt for ungdom er det essensielt at prisene er overkommelige. Flere tusen osloungdommer bruker den kollektive transporten daglig, hvorav flesteparten ikke har noen aldre reisealternativer. Desto høyere prisen er, desto vanskeligere er det å benytte seg av det miljøvennlige og praktiske transportmiddelet. Likevel er Bystyret imot å bedre tilbudet for ungdommen.

«Mange ungdommer er helt avhengige av kollektiv transport», påpeker SUR-lederen. «Mange har ikke annet valg og uten kollektivtransporten ville ikke tusenvis av ungdommer hatt noen mulighet til å reise til og fra skole og fritidsaktiviteter».

Sentralt Ungdomsråd i Oslo ønsker derfor at man i kommunebudsjettet satser på kollektivtilbudet slik at prisen på ungdomskortet senkes til 200 kr, og at ungdommer betaler redusert pris fram til fylte 18 år.

Osloby skriver den 30. oktober at Ruter nå vil skru opp snikesatsen, de ønsker å øke snikegebyret fra 750 kr hvis du betaler på stedet og 900 kr hvis du får tilsendt regning i posten, til 950 kr og 1150 kr. Tenker de i det hele tatt på hva dette har å si for ungdommen? «Mange ungdommer sniker ikke fordi de vil, men fordi de må», sier Log Røren. «At Ruter heller vil satse på å høyne snikegebyret i stedet for å se på det egentlige problemet er uheldig». Log Røren forteller at det egentlige problemet er de altfor høye billettprisene som fører til at flere ungdommer ikke opplever at de har noe annet valg enn å snike.

«Osloungdommen uttalte seg på Ungdommens Bystyremøte (UBM) i år om at de såkalte «ungdomsprisene» overhodet ikke er overkommelig for ungdom», lederen i Sentralt Ungdomsråd i Oslo. «Derfor avholder vi en aksjon om ungdomspris til ungdom, slik at Ruter forhåpentligvis tar mer stilling til ungdom i denne situasjonen».

 

Sentralt Ungdomsråd i Oslo arrangerer aksjon om «Ungdomspris til ungdom» tirsdag 4. november kl. 16.30. Aksjonen går ut på at alle som ønsker samles ved tigeren utenfor Østbanehallen for så å spre seg utover byen på de kollektive transportmidlene.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden