Ny ledelse i Sentralt Ungdomsråd

Ny ledelse i Sentralt Ungdomsråd og nye saker å jobbe med i 2015

Maika Marie Godal Dam er valgt til ny leder, og Maria Skage El-Yousef er valgt til nestleder i Sentralt Ungdomsråd. Sammen har de fått med seg et nyvalgt arbeidsutvalg som sammen skal jobbe for gjennomslag i sakene fra Ungdommens Bystyremøte.

  • Rami Chumber er ansvarlig for saken “Et bedre helsetilbud for unge”
  • Ragni Flagstad er ansvarlig for saken “Bilfritt sentrum innenfor ring 1”
  • Nicolas Wong er saksansvarlig for “Ny T-banetunnell”
  • Katarina Eisenstein er saksansvarlig for “Bedre seksual- og LHBT+-undervisning Osloskolen”
  • Maria Skage El-Yousef er saksansvarlig for “Bosetting av flere flyktninger” der man ønsker at Oslo kommune skal bosette dobbelt så mange flyktninger.

Vil du ha kontakt med Sentralt Ungdomsråd? Send en mail til sur@ungorg.no, ring leder på 46950640 eller sekretær på 47648388, så kan vi videreformidle til rette vedkommende.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden