Om oss

Ung Medbestemmelse er UngOrg sin satsing for å styrke medbestemmelse for ungdom i Oslo under 18 år. Dette skjer i hovedsak gjennom arbeid opp mot lokale ungdomsråd på bydelsnivå og Ungdommens Bystyremøte og Sentralt Ungdomsråd (SUR) på bynivå.

Ung Medbestemmelse har to ansatte, en prosjektleder og en sekretær for SUR, som sammen jobber for å forbedre vilkårene for at ungdom blir hørt i Oslo. Vi arrangerer Ungdommens bystyremøte, Oslo kommunes årlige ungdomshøring, vi tar del i et samarbeidsnettverk med de andre store byene i Norge, og driver med opplæring av lokale og Sentralt ungdomsråd i medvirkningsarbeid.

Tilbake til toppen

Print ut denne siden