UBM 2017!

Torsdag 19. oktober og Tirsdag 24. oktober skal Ungdommens Bystyremøte arrangeres for 22. gang.

Ungdommens Bystyremøte (UBM) er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Ungdommer fra hele Oslo samles på Rådhuset for å fremme sine saker, diskutere dem og vedta fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er pliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer. Sentralt Ungdomsråd arbeider for å få sakene vedtatt av bystyret.

På UBM 2016 kom  140 ungdommer, fra ungdomsråd, elevråd og organisasjoner for å fremme og prioritere fem saker.  Følgende saker ble prioritert:

 • Et bedre helsetilbud for unge
 • Bedre sidemålsundervisning
 • Merking av retusjert reklame
 • Mottaksklasser
 • Pålagt kildesortering av næringsavfall

Hva skjer på UBM 2017?

På dag 1, den 19.Oktober møtes alle for å fremme sine saker på UBM. Det arrangeres et påvirkingstorg, der man har tid til å skrive sakene, overbevise andre om at din sak er viktigst, og finne ut hva du skal stemme på. På slutten av dag 1 stemmes det frem 10 saker til dag 2. Registrering på dag én starter 08.00, og dagen slutter 16.00.

På dag 2, den 24. Oktober, er det debatt i bystyresalen, og du kan gå opp på talerstolen for å argumentere for de sakene du vil skal bli prioritert. 5 saker stemmes frem og sendes over til Oslo Bystyre. Sentralt Ungdomsråd jobber for at disse fem sakene skal få gjennomslag. UBM velger også leder og nestleder til Sentralt Ungdomsråd, samt ny valgkomité.  Registrering på dag 2. starter 07.30. Dagen er ferdig 16.00, men alle er invitert til politikerdialog fra 16-18, for å snakke med politikerne om UBM sakene.

Det nytter å engasjere seg!

Her er noen av sakene ungdommene ved UBM har fått igjennom:

 • bedre seksualundervisning
 • lærerevaluering på videregående skoler
 • støtteordning for ungdomsprosjekter (“1,5 mill til hva du vil”)
 • opprettelsen av Sentralt Ungdomsråd
 • felles skolebevis
 • utbedring av nattbusstilbudet i Oslo
 • Styrket skolehelsetjenesten
 • Bilfritt sentrum

Her kan du lese litt om de fem sakene som ble vedtatt i 2015. Under protokoller kan du se hva som har skjedd på UBM de siste årene.

 Spørsmål? Ta kontakt!

truls@ungorg.no

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden