Stille til valg?

Ønsker du å stille til valg? Eller vil du ha litt mer informasjon?

Vil du være leder eller nestleder for Sentralt Ungdomsråd?

På Ungdommens Bystyremøte velges det leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd. De har hovedansvar for å jobbe for at de fem sakene fra Ungdommens Bystyremøte får politisk gjennomslag, sammen med arbeidsutvalget i Sentralt Ungdomsråd. Alle kan stille til valg som leder og nestleder, og du kan melde din interesse for valgkomiteen, gjerne før første dag på UBM. Valgkomiteen intervjuer alle interesserte, og innstiller til leder og nestleder. De velges andre dagen på UBM. Leder og nestleder for Sentralt Ungdomsråd velges på UBM dag 2.

Vil du sitte i valgkomiteen?

Valgkomiteen intervjuer interesserte til vervet som leder og nestleder for SUR. De innstiller også på medlemmer til arbeidsutvalget til Sentralt Ungdomsråd, samt til ny valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minst et medlem fra lokalt ungdomsråd,  et fra sentralt ungdomsråd og et fra UngOrg. I tillegg er det rom for andre interesserte. Det er mye arbeid for valgkomiteen i forkant av UBM, da de skal innstille på leder, nestleder, arbeidsutvalg og ny valgkomité. Valgkomiteen velges på UBM dag 2.

Vil du sitte i Sentralt Ungdomsråd sitt arbeidsutvalg?

Sentralt Ungdomsråd sitt arbeidsutvalg leder arbeidet med å få positivt vedtak i bystyret for sakene fra UBM. I tillegg representerer de ofte Sentralt Ungdomsråd og snakker på vegne av ungdom i Oslo i mange sammenhenger. Arbeidsutvalget forbereder blant annet SUR møter, møter med politikerne, presseutspill, aksjoner, arbeidskvelder og høringssvar. De leder arbeidet i saksgruppene, som jobber for gjennomslag for “sin” sak. Å sitte i AU er en utfordrende og lærerik erfaring. For å sitte i Arbeidsutvalget må du være medlem av Sentralt Ungdomsråd. Sentralt Ungdomsråd består av to representanter fra ungdomsrådet i hver bydel. Arbeidsutvalget velges på første møte i Sentralt Ungdomsråd, etter UBM.

Interessert? Ta kontakt med valgkomiteen! 

Valgkomitéen jobber ikke hele året, vil du likeveld snakke med dem allerede? Ta kontakt med emilie@ungorg.no på epost, så sender jeg videre!


Vil du bidra til å forme sakene mellom dag 1 og dag 2?

Da er redaksjonskomiteen noe for deg! Redaksjonskomiteen skal finne fakta og spisse sakene fra dag 1, slik at de blir lett forståelige for de som skal stemme frem 5 saker. I komiteen er det plass til 6 delegater fra UBM, og dere blir valgt på UBM dag 1. Du må kunne sette av en hel dag mellom UBM dag 1 og dag 2. Dato vil fastsettes senere. Ta kontakt med odrun@ungorg.no dersom du vil sitte i redaksjonskomitéen.

Vil du sitte i Ungdomsrådet i bydelen din?

Søk opp ungdomsrådet i din bydel og hør hva deres retningslinjer for å velge medlemmer til Ungdomsrådet er! Les mer under “LUR”. 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden