UBM

Ungdommens Bystyremøte er en av de viktigste arenaene for ungdomsmedvirkning i Oslo. Hver februar samles over 150 ungdommer i Oslo Rådhus for å diskutere og vedta de fem viktigste sakene for ungdom i Oslo.

Ungdommer mellom 13 og 18 år kommer fra hele Oslo for å samles på Rådhuset.  Der  fremme de sine saker, diskuterer dem og vedtar fem saker som sendes videre til bystyret for behandling. Bystyret er pliktet til å behandle disse fem sakene på lik linje med saker politikerne selv fremmer. Sentralt ungdomsråd arbeider for å få positivt vedtak på UBM sakene i Bystyret.

Hvem kan komme?
Du som er mellom 13 og 18 år og valgt representant fra ditt elevråd, ditt ungdomsråd eller din organisasjon er velkommen til å delta på  Ungdommens bystyremøte (UBM) 2015. I tillegg har vi 20 frie plasser for andre engasjerte ungdommer. Fritidsklubber med klubbråd oppfordres særlig til å melde seg på disse.  Dere kan fremme saker på vegne av dem dere representerer, samt møte opp på UBM og argumentere for sakene slik at sakene blir prioritert på topp 5 listen. Deretter blir saken  behandlet i Oslo bystyre.  Slik kan ungdom si sin mening og bli hørt av politikerne i Oslo!

Har du lyst på et lite innblikk i hvordan UBM foregår? Sjekk ut denne videoen!

Demokratiopplegg på skolen før UBM?
Det kan ofte være lurt å ha tenkt ut saker som du vil fremme på UBM på forhånd. Disse sakene bør være viktige for mange på skolen, ungdomsrådet, organisasjonen eller klubben din. For at det skal være så lett som mulig for deg å finne ut av hva din gruppe mener har vi laget et opplegg du kan bruke. Opplegget er laget for skoler og klasser, men kan også gjennomføres andre steder. D

Det nytter å engasjere seg!

Her er noen av sakene ungdommene ved UBM har fått igjennom:

 • bedre seksualundervisning
 • lærerevaluering på videregående skoler
 • støtteordning for ungdomsprosjekter (“1,5 mill til hva du vil”)
 • opprettelsen av Sentralt ungdomsråd
 • felles skolebevis
 • utbedring av nattbusstilbudet i Oslo
 • Prøveordning om anonym retting
 • Bilfritt sentrum i Oslo

I 2016 høst ble følgende saker vedtatt:

 • En bedre ungdomshelse
 • Merking av retusjert reklame
 • Mottaksklasser
 • Pålagt kildesortering av næringsavfall
 • Bedre sidemålsundervisning

Les mer om sakene: UBM 2016 høst Fem prioriterte saker

 I 2016 vår ble følgende saker vedtatt:

 • Integrering av flyktninger
 • Fra grått til grønt – flere parker i Oslo
 • Bort med fraværsgrensen
 • Matsvinn, forsvinn fra Oslo
 • Bevar Oslos lokale bedrifter

Les mer om sakene: UBM 2016 Fem prioriterte saker

I 2015 ble følgende saker vedtatt:

 • Et bedre helsetilbud for unge
 • Ny T-banetunnell
 • Bosetting av flere flyktninger
 • Bilfritt sentrum
 • Bedre seksual- og LHBT+-undervisning Osloskolen

Les mer om sakene! UBM2015 Fem prioriterte saker

I 2014 ble følgende saker vedtatt:

 • Vekk med trynefaktor! Anonym retting av heldagsprøver
 • Politisk fravær i Ungdomsskolen
 • Styrk helsetilbudene for ungdom i Oslo
 • Verdige løsninger for bostedsløse
 • Ungdomspris til ungdom – billigere kollektivtilbud for ungdom

Under protokoller kan du se hvordan UBM gikk. Her kan du lese litt om de fem sakene som ble vedtatt i 2014.

Spørsmål? Ta kontakt!

truls@ungorg.no

Bilder fra Ungdommens Bystyremøte:

Tilbake til toppen

Print ut denne siden