Ungdomshøringen 2015

Velkommen til Ungdomshøringen 2015! 

På oppdrag fra Oslo kommune inviterer UngOrg til Ungdomshøringen 2015. Ungdom fra hele Oslo samles en dag for å uttale seg om egen hverdag.  Dette året er temaet ungdom i byplanlegging. Noen av spørsmålene vi lurer på er: Hvordan mener ungdom at byen vi bor i skal se ut? Hvordan kan ungdom best kommunisere sin mening når vi lager fremtidens Oslo? Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa -hvordan skal vi legge til rette for at Oslo blir en by for ungdom? Til det trenger beslutningstakerne ungdoms tanker, innspill og ideer. 

Alle innspill blir samlet i en rapport og levert direkte til politikere og administrasjonen i Oslo, til bydelene og andre som jobber med ungdom. Det er viktig at ungdom er med og forteller hvilke tanker og ideer de har, slik at endringer også blir satt i gang på unges premisser. Deltakerne vil møte ungdom fra hele Oslo til en dag med diskusjoner og idéutveksling. Vi vil legge opp til deltakende metode i en uformell setting. Det vil bli idémyldring i små diskusjonsgrupper, samt team-øvelser, og presentasjoner. Deltakere vil få brev med bekreftelse på politisk arbeid som de kan gi til sin skole.
Alle ungdommer er velkomne på Ungdomshøringen, og dette er særlig en arena der ungdom som ikke er engasjert i elevråd, politiske organisasjoner eller lignende skal få mulighet til å uttale seg.
  
 
Ungdomshøringen 2015 
 
For unge i Oslo mellom 13 og 19 år
Onsdag 28. oktober fra 10.00-15.00 i  Biblioteket på Chateau Neuf
 
 
Kontaktpersoner UngOrg:  
Truls Aarseth 
Tlf: 24 14 98 31 / 909 18 856 
Bjørn Kristian Danbolt 
Tlf: 24 14 98 32 / 922 90 263

Tilbake til toppen

Print ut denne siden