Lokalt ungdomsråd (LUR)

Hver bydel i Oslo har sitt eget ungdomsråd som skal være de unges stemme i bydelen. De lokale ungdomsrådene er høringsorgan for bydelsutvalget (BU) i saker som angår ungdom.

I tillegg deler de ut midler til ungdomsprosjekter og arrangerer konserter, møter og lignende. Ungdomsrådene består av valgte representanter mellom 12 og 18 år. Mer informasjon om tilskuddsordningen “1,5 million til hva du vil” får du hos ditt lokale ungdomsråd.

Hver bydel har sitt eget ungdomsråd som består av ungdom som bor i bydelen. Ungdommene er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner, og skal representere all ungdom i hele bydelen. Ungdomsrådet har som oppgave å fremme ungdoms interesser og synspunkter for lokalpolitikerne. Planlegger kommunen å bygge en boligblokk på fotballbanen din? Forsøker naboer å fjerne skaterampen i nabolaget? Det lokale ungdomsrådet tar saken med glede!

Hvert ungdomsråd har sin egen måte å jobbe på, og fokuserer på ulike typer arbeid. Noen jobber veldig politisk opp mot bydelsutvalget, andre er med i forskjellige arbeidsgrupper i bydelen sammen med byråkrater og politikere mens noen er mest opptatt av å arrangere konserter og festivaler. Alle ungdomsrådene deler ut penger til ungdomsinitiativ i bydelen sin.

Når bydelsutvalget lurer på hva ungdom mener om noe, så spør de ungdomsrådet. Det kan være alt fra opprettelse eller nedleggelse av ungdomstilbud, til bygging av nye hus på områder der barn og unge oppholder seg.

Hvis ungdomsrådet er spesielt opptatt av en sak, kan de be bydelsutvalget diskutere saken på sine møter. For eksempel kan de hindre at fritidsklubben blir nedlagt, eller de kan be dem fikse opp fotballbanen eller bygge en skatepark. Ingen saker er for store og ingen saker er for små.

Ungdomsrådet arrangerer blant annet konserter, idrettsturneringer og kurs. De er også med å arrangere bydelsdagene og andre morsomme ting!

De lokale ungdomsrådene har som oppgave å gi støtte til deg som sitter med geniale ideer til noe for, av og med ungdom. Det kan være alt fra å arrangere konsert eller kurs til å lage revy eller spille inn CD. Det er bare fantasien som setter grenser. Til sammen har ungdomsrådene 1,5 millioner som de deler ut til ungdom som ønsker å gjøre noe for lokalmiljøet. Kontakt ditt ungdomsråd for mer informasjon.

 

10 gode grunner til å bli med i ungdomsråd

  • du kan være med på å gjøre en forskjell for ungdom i din bydel
  • det er morsomt og du får mange nye venner
  • du kan være med å bestemme hvordan det skal være å vokse opp i din bydel
  • du blir flinkere til å snakke for deg og tør å ta ordet
  • du lærer masse nyttig om politikk, samarbeid, prosjekter osv.
  • lærerne elsker engasjerte elever
  • du kan påvirke din egen hverdag
  • du kan realisere noe av det du har drømt om
  • det ser bra ut på cv-en
  • du får et godt forhold til politikerne og knytter mange viktige kontakter

 

Hvis du har en sak som du vil at ungdomsrådet i din bydel skal ta tak i eller om du vil vite mer om ungdomsrådet og hva de gjør og hvordan du kan bli med å gjøre din bydel til et bedre sted å bo for ungdom, ta kontakt med sekretæren for ditt lokale ungdomsråd. Kontaktinformasjon finner du i menyen til høyre.