Ressurser

Det finnes ungdomsråd på både fylkesplan og kommuneplan. Det er mange måter å jobbe på i ungdomsråd og ingen ungdomsråd er helt like. Her har vi samlet en del tips og verktøy du kan bruke enten du er ungdom og ønsker innflytelse eller om du er voksen og vil tilrettelegge for at ungdommer skal få økt medbestemmelse.

Håndbok for ungdomsråd i Oslo (BURO/UngOrg)
:web Håndbok for ungdomsråd i Oslo
Håndbok for ungdomsrådsarbeid som er spesialtilpasset bydelene i Oslo. Gir en oversikt over hvem som bestemmer i hvilke typer saker og hvordan man kan gå frem for å få innflytelse. Inneholder også verktøy for å planlegge. Kan også bestilles i papirformat fra odrun@ungorg.no

Håndbok for ungdomsråd (BLD)
:web www.regjeringen.no
Håndbok for ungdomsrådsarbeid utviklet av oss for Barne- og likestillingsdepartementet i 2011. Gir en innføring i hva ungdomsråd er, hvordan man kan starte et ungdomsråd, hvordan ungdomsråd fungerer og hvordan de kan jobbe for å få gjennomslag. Passer både for ungdom som ønsker innflytelse og for voksenpersoner som legger til rette for ungdomsrådsarbeid.

KreAktiv – 40 metoder for å la ulike barn og unge medvirke (Redd Barna)
:web www.forebygging.no
Dette heftet forklarer 40 metoder man kan bruke for å få frem barn og unges meninger. Her finnes også generelle tips om rollen som tilrettelegger og hvordan man kan skape gode prosesser. Utgitt av Redd Barna.

Modeller for barns medvirkning – en eksempelsamling (NOVA)
:web www.nova.no
Artikkelsamling om barns medvirkning på ulike arenaer i de nordiske landene. Utgitt i forbindelse med 20-års-markering for Barnekonvensjonen. Utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom (BLD)
:web www.regjeringen.no
Rundskriv fra departementet med veiledning til hvordan man skal gå frem for å høre barn og unge i kommunale prosesser. Utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

FNs barnekonvensjon- fra visjon til kommunal virkelighet (BLD)
:web www.regjeringen.no
Informasjonshefte som gir grunnleggende informasjon om hva FNs Barnekonvensjon betyr for kommunalt ansatte og folkevalgte. Gir en god innføring i barnekonvensjonen. Utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Europakommisjonens ungdomsside
:web www.coe.int
Ungdomsportalen til Europarådet. Her finnes det mange publikasjoner og andre ressurser på ungdomsfeltet i Europa.

 Forslag til “Vedtekter for ungdomsråd”

Vedtekter for ungdomsrådet i bydel X_

Forslag til retningslinjer for utdeling av midler

Lokale Ungdomsråd i Oslo deler ut penger til lokale ungdomstiltak. Her er forslag til retningslinjer for utdeling av midler, særlig rettet mot bydelene i Oslo og midlene under “1,5 mill til det du vil”. 1, 5 mill retningslinjer

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden