Sentralt Ungdomsråd (SUR)

Hvem vi er

Sentralt Ungdomsråd jobber for at ungdommen skal bli hørt av politikerne og administrasjonen i Oslo. Sentralt ungdomsråd er høringsinstans for byrådet, og er ungdommens talerør i saker som angår ungdom i Oslo. Vi  tar opp saker som bestemmes i bystyret eller byrådet i Oslo.  Sentralt ungdomsråd består av to representanter som velges fra hvert lokale ungdomsråd i bydelene, samt leder og nestleder. Leder og nestleder velges av Ungdommens bystyremøte.  SUR møtes en gang i måneden, og jobber med saker som er viktige for ungdom i Oslo. Vi er et partipolitisk uavhengig organ, og skal tenke på ungdommens interesser.

For referater og høringsuttalelser fra SUR-møtene, klikk på lenken i fanen, eller her.

Har du en sak?

Har du en sak som er viktig for ungdom i Oslo? Kontakt Sentralt ungdomsråd. Du kan også komme på Ungdommens bystyremøte for å foreslå saken. Der stemmer ungdom fra elevråd, ungdomsråd, organisasjoner og fritidsklubber frem 5 prioriterte saker. Disse er saker som Bystyret tar stilling til og som Sentralt ungdomsråd jobber for.

Ønsker du innspill?

Skal du utarbeide en plan, en strategi eller forberede en sak? Kan det berøre ungdom nå eller i fremtiden? Trenger du innspill fra ungdom? I Sentralt ungdomsråd sitter 32 ungdommer, valgt fra ungdomsråd i alle bydeler. De er mellom 13 og 18 år og de sitter i SUR for å komme med innspill på saker. SUR kan formulere skriftlige høringssvar, delta på høringsmøter o.l.,  men aller best er det om de kan komme med innspill allerede i starten av en utredningsprosess. Da kan de komme med innspill uten at for mange føringer er lagt.

SUR er ikke særlig utsatt ungdom, men de vet hvordan det er å vokse opp i Oslo idag. De går på skolene, de deltar i fritidsaktiviteter, de bor i bydelene og de bruker kommunens tilbud. Ungdom har også rett til å bli hørt, både i internasjonale konvensjoner, og etter plan- og bygningsloven. Ungdomsrådet er en lett tilgjengelig kanal for å få ungdoms innspill, man kan sende over noen spørsmål eller delta på et av våre månedlige møter. Det er lurt å vite hva innbyggerne ønsker når man skal utarbeide planer, og ungdom vet mer om hva ungdom trenger for å leve gode liv i Oslo.

Kontakt oss

Sekretær Emilie Geist (ansatt i UngOrg)
Mail: emilie@ung.info
Tlf: 24 14 98 34 / 994 05 607

Leder for Sentralt Ungdomsråd: Rami Chumber 
mail: sur@ungorg.no
Tlf: 925 62 445

Koordinator for UngMedbestemmelse
koordinator@ungmed.no
24 14 98 31

 

 

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden