Ungdomsråd

Ungdoms rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem selv, både som individ og gruppe, er forankret i FNs konvensjon om barns rettigheter. Ungdomsråd er en måte å sikre at ungdom får innflytelse på. Ungdomsråd består av ungdom som velges av ungdom.

I Oslo finnes det ungdomsråd på to nivåer, sentralt og lokalt.  De lokale ungdomsrådene er tilknyttet bydelene og behandler saker som hører inn under hver enkelt bydel. Sentralt Ungdomsrådbestår av representanter fra de lokale ungdomstådene, og  jobber opp mot byrådet/bystyret og tar seg av by-omfattende saker. UngOrg har sekretariatsfunksjonen til Sentralt Ungdomsråd på oppdrag fra Oslo kommune.

I tillegg driver vi opplæring og veiledning av de lokale ungdomsrådene. Ungdomsråd er en viktig måte for Oslo kommune å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Barnekonvensjonens artikkel 12 som sier at alle barn og unge har rett til å si sin mening og til å bli hørt i saker som angår dem, både som individ og gruppe.

Håndbok for SUR

Last ned

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden